Vi vil være Danmarks førende redskab til HR-udvikling i praksis

Om os

Vi tror på, at enhver medarbejder allerede rummer ressourcerne til at fungere optimalt i organisationen. Vores funktion er at åbne op for disse ressourcer.

Vi styrker evnene til at formidle, sælge budskaber og interagere på tværs af organisationer. Målet for vores træning:

At levere en platform, hvor vi kan udvikle de interpersonelle kompetencer på bedst mulig måde. Internt såvel som eksternt.


Mission

Mennesker skal også være bæredygtige. Autentiske medarbejdere giver en solid virksomhed. Vi ønsker at skabe en optimal dynamik i erhvervslivets kommunikation. En virksomheds teoretiske træning, hvad enten teorien er udarbejdet af os eller anden aktør, bør altid afprøves i praksis så virkningen og kvaliteten af træningen maksimeres. I denne proces er RM Resources den perfekte samarbejdspartner.


Vision

At være Danmarks førende redskab til HR-udvikling i praksis.


Forretningsområde

Alle offentlige og private virksomheder og organisationer, som aktivt søger at udvikle deres arbejdsstyrke i mere autentisk, troværdig og helstøbt retning. Derudover investerer RM Resources også i start-up virksomheder samt andre aktiviteter. Læs mere om vores samarbejdspartnere her


Evnen til gode personrelationer er essentiel for større succes i erhvervslivet. Om det er øverste leder, den nystartede elev eller vedligeholdelse af netværket, så har evnen til at kommunikere effektivt og i overensstemmelse med sig selv afgørende betydning. Denne evne er en kernekompetence hos RM Resources.


RM Resources blev etableret i 2008 af Roger Matthisen, der kommer fra en 2 årig partnervirksomhed i samme branche.


Fundament


Kursus

RM Resources skræddersyer kurser, som alle tager udgangspunkt i oplevelses-

baseret læring. I meget velkomne til at kontakte os med henblik på et udviklingsforløb.


Udviklingsforløb
Et udviklingsforløb starter altid med uddybende samtaler hos os eller jer. Først og fremmest må vi i fællesskab undersøge, hvordan RM Resources kan være en relevant samarbejdspartner i forhold til de problemstillinger eller udfordringer, som I står overfor. Vores forløb kan sagtens ligge samtidigt eller i forlængelse af igangværende forandringsprocesser hos jer.


læring

Vi mener, at den mest effektive læring ligger i spændingsfeltet mellem teori og praktik. I udvikling af personer eller organisationer er det et faktum, at virksomhederne 9 ud 10 gange har bundlinien i tankerne, når udviklingsforløb påbegyndes. Målbare resultater forleder derfor ofte virksomheder til at købe ydelser og forløb, der ikke i særlig grad bliver efterprøvet i praksis, hvis der overhovedet er nogen praktisk tilgang til denne læring. I denne sammenhæng er vores udviklingsforløb ideelle.


Den praktiske tilgang

Vores tilgang til den praktiske del af træningen har rødder i et håndværk, som har været praktiseret i årtusinder. Skuespillerfaget, det at kunne overbevise og formidle i praksis er naturlige og essentielle egenskaber i alle kulturer. Disse egenskaber kan direkte overføres til erhvervslivet - om det er canvas, intern kommunikation eller direkte marketing så spiller disse faktorer helt væsentlige roller. Vores skuespillerværktøjer specielt udviklet til erhvervslivet er derfor et effektivt redskab til at følge og måle virksomhedens kommunikative udvikling igennem forløbet.

Læs mere om FOKUSModellenher


Den teoretiske tilgang

RM Resources konsulenter er henholdsvis DISC certificerede, Eneagram-masters og uddannet i NLP- og systemteorien. Systemteorien bliver også refereret til som en omsætningsteori, fordi den åbner op for at bringe andre psykologiske teorier og værktøjer i anvendelsen. Vi tager udgangspunkt i systemteorien, og pædagogisk trækker vi på Habermas, Vygotsky, og Bruner der både omfatter den sociale og humanisktiske videnskab, og som stræber efter at få individet til at opleve sig selv som mere kompetent og selvhjulpet. Resultatet er i højere grad målbart i form af færre misforståelser i kommunikationen, større engagement og derfor et mindre fravær eller et højere og mere jævnt salgstal, afhængigt af hvilket segment udviklingsforløbet er rettet imod.


Vi hjælper bl.a. med:


  1. Kvalitetssikring af igangværende projekter og træning.

  2. Udviklingssamtaler, adfærdsforståelse, coaching.

  3. Forbedring af den daglige kommunikation & performance fra ledelse til elever.

  4. Forandringsprocesser, nye strukturerer og værdier - Dette kan også ske i fællesskab med vores samarbejdspartnere.


Vi glæder os til at tage en uddybende snak med jer


De bedste hilsner

RM Resources